FOLLOW US... 

Sew Central and Sew Central University Contact Info

 
Address
353 E. Merritt Island Cswy.
Merritt Island, FL 32952

Phone: (321) 338-2959

Fax: (321) 338-2956

Emailinfo@sewcentral.net

Hours
Mon - Fri: 10:00 am to 5:00 pm

Open Wed evening until 8pm.

Saturday: 10:00 am to 4:00 pm

Contact Us:

Phone: (321) 338-2959

Address:
 353 E. Merritt Island Cswy
                Merritt Island, FL 32952

Hours:
  
Open Hours:   10AM - 5PM
             Wednesday:    10AM - 8PM
             Saturday:        10AM - 4PM
             Closed Sunday
JUN - JUL CLASS CALENDAR CLASS CALENDAR
 
FOLLOW US ON...